P. o. d'Adaptabilitat i Ocupació (2007-13)

FSE

FSE

Convocatòries d'ajudes del FSE efectuades en el marc del P. o. d'Adaptabilitat i Ocupació del període de programació 2007-2013

Instrucciones

Guía de los Beneficiarios

Convocatoria 2007

Convocatoria 2011

Aplicación de Remanentes 1

APLICACIÓN DE REMANENTES 2