Fons Social Europeu (FSE)

"El FSE invertix en el teu futur"

"El FSE invertix en el teu futur"

Informació sobre les convocatòries d'ajudes gestionades per la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, com a Organisme Intermedi de l'Autoritat de Gestió, finançades amb el Fons Social Europeu (FSE) i destinades a entitats locals espanyoles.

LLUITA CONTRA EL FRAU: Mesures i compromisos

La Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local ha adoptat una sèrie de mesures i compromisos per a lluitar contra el frau. Ací podrà trobar informació sobre les mesures que este Organisme Intermedi ha adoptat, així com una altra diversa documentació divulgativa en la lluita contra el frau.


Enllaços d'interés