Programa Operativo *Plurirregional de España

Normativa e guías<br/>

Normativa e guías


Aquí atopará disposicións xerais (comunitarias e nacionais) e guías *orientativas para a xestión dos fondos FEDER do Programa Operativo.
Marco comunitario e regulamentos

Outras guías e documentos informativos.

Sobre o período de programación 2014-2020.

Orientacións a beneficiarios.

Contratación.

Xeración de ingresos.