Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

 

"Unha maneira de facer Europa"

 


PROGRAMA OPERATIVO *PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (*POPE)

<br/>PROGRAMA OPERATIVO *PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (*POPE)

 

A Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local é un dos dous Organismos Intermedios que xestionan o Eixo 12 (Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado) do Programa Operativo Plurirregional de España.

  • PROGRAMACIÓN

Programación, normativa e guías.

Aquí atopará versións do Programa Operativo, disposicións de carácter xeral aprobadas polas autoridades europeas e/ou nacionais así como guías divulgativas.

  • XESTIÓN E SEGUIMENTO

• Convocatorias no marco do eixo 12 (Desenvolvemento Urbano, Sustentable e Integrado).

Información sobre as convocatorias de axudas realizadas no marco do eixo 12 do Programa Operativo, para a selección de Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado.

• Información e orientacións ás entidades beneficiarias.

Información específica do Organismo Intermedio ás entidades beneficiarias, sobre aspectos relevantes para a xestión das axudas, así como documentación de cursos, xornadas, etc.

  • AVALIACIÓN E COMUNICACIÓN

• Avaliación (ligazón ao Ministerio de Facenda. A Política Rexional e os seus instrumentos. Fondos Comunitarios: período 2014-2020 Avaliación).

• Comunicación.

Información sobre comunicación e ligazóns á Dirección Xeral de Fondos Comunitarios.


MEDIDAS E COMPROMISOS NA LOITA CONTRA A FRAUDE

MEDIDAS E COMPROMISOS NA LOITA CONTRA A FRAUDE<br/>

 

A Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local adoptou unha serie de medidas e compromisos para loitar contra a fraude. Aquí poderá atopar información sobre as medidas que este Organismo Intermedio ha adoptado, así como outra diversa documentación divulgativa na loita contra a fraude.

 

► Medidas e compromisos na LOITA CONTRA A FRAUDE