Medidas Real Decreto-lei 2/2017, de 27 de xaneiro

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

MEDIDAS ADOPTADAS

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

ASIGNACIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

  • (BOE, 29/11/2018) Resolución do 23 de novembro de 2018 do Secretario de Estado de Política Territorial, pola que se acorda a asignación de subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria das entidades locais previstas no artigo 6 do Real Decreto-lei 2/2017, do 27 de xaneiro, convocadas por resolución do 16 de novembro de 2017, do Secretario de Estado para as Administracións Territoriais.
INDICADORES
Código Nomee do indicador (unidade de medida) Valor
*P01 Proxectos para os que se solicitou subvención (número) 901
*P02 Proxectos efectivamente financiados (número) 768
*P03 Entidades locais beneficiadas polas subvencións (número) 242
*P04 Poboación beneficiada polas subvencións (habitantes) 6.659.889
*P05 Importe de subvención concedido (euros) 26.450.080,45 €

 

(P01)  Número de proyectos que fueron presentados al procedimiento de concesión de las subvenciones.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Población de los municipios con proyectos financiados. Datos extraídos de las cifras oficiales de población. En caso de que la Diputación Provincial o ente análogo fuera promotor de algún proyecto, se ha computado la población provincial (no incluyendo la de los municipios de esa provincia con proyectos financiados).

(P05) Importe total de las subvenciones asignadas por el Ministerio en el procedimiento.