Reunións do Consello de Linguas

  • Sesión constitutiva    28 de xaneiro de 2008

Orde do día

Nota de prensa

 

  • Segunda reunión     23 xuño 2009

Orde do día

Nota de prensa

 

  • Terceira reunión   6 de xullo de 2010

Orde do día

Nota de prensa

 

  • Cuarta reunión    9 de maio de 2017

 Orde do dia

 Nota de prensa

 

  • Quinta reunión   3 de decembro de 2018

Orde do día

Nota de prensa

 

  • Sexta reunión   29 de diciembre de 2020

Orden del día

Nota de prensa

Conclusiones y Recomendaciones