Composición do Consello

 

O Consello das Linguas Oficiais está presidido polo titular da Secretaría de Estado de Administracións Públicas.
 
Desempeña a Vicepresidencia o titular da Dirección Xeral de Coordinación de Competencias cos CC.AA. E EE.LL, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas.
 
O Consello está integrado, ademais, por un representante, con rango de Director Xeral, de cada un dos Departamentos ministeriais.
 
A Secretaría do Consello das Linguas Oficiais é exercida polo titular da Oficina para as Linguas Oficiais. O Secretario asistirá ás reunións do Consello con voz, pero sen voto.