El Gobierno selecciona el ayuntamiento de Muras para desarrollar el proyecto A_Finca

Imaxe subdelegada presentación proxecto A_Predio

19/05/2022

A subdelegada do Goberno destaca que axudará a reforzar a seguridade xurídica dos bens inmobles no rural e facilitará o posterior investimento en territorios con problemas de despoboamento

Muras é o primeiro concello galego no que se pon en marcha o proxecto A_Predio, procedemento de mellora da seguridade xurídica no territorio rural que pon en marcha a Dirección Xeral do Catastro


A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, participou hoxe en Muras na presentación do proxecto A_Predio que pon en marcha a Dirección Xeral do Catastro no concello de Muras. A subdelegada explicou que este proxecto se enmarca no plan de acción do Goberno fronte ao reto demográfico e está incluído dentro das medidas do Plan de Recuperación. A presentación do proxecto aos veciños de Muras tivo lugar esta mañá no local social municipal e contou coa participación de Luís González-Carpio, adxunto ao director xeral do Catastro; o xerente do Catastro en Galicia, *Benito *Bericochea, e o xerente territorial do Catastro na provincia de Lugo, Luís Fernando *Jácome. Tamén participou no acto o alcalde de Muras, Manuel Requeijo.

A subdelegada do Goberno destacou que Muras é o único concello de Galicia seleccionado polo Ministerio de Facenda e Función Pública para desenvolver este proxecto pioneiro.

Rodríguez explicou que o desenvolvemento desta iniciativa axudará a reforzar a seguridade xurídica dos bens inmobles e facilitará o posterior investimento en territorios con problemas de despoboamento. Precisamente un dos criterios determinantes na elección de Muras para a posta en marcha do proxecto é a súa baixa densidade de poboación, pois ten 3,8 habitantes por quilómetro cadrado.

Isabel Rodríguez defendeu que “estamos ante unha oportunidade para o noso rural, pois ten como obxectivo dotar ao territorio rural da seguridade xurídica necesaria para fomentar o investimento, reducir o desperdicio de terras en produción, xerar valor e empregos en torno ao sistema agroalimentario, con especial atención ás contornas rurais fomentando a súa economía e freando o despoboamento”.

O proxecto enmárcase nun reforzo ao investimento no territorio rural actuando en cada municipio a través de empresas, preferiblemente locais, para actualizar a información territorial co obxecto de crear un marco de seguridade xurídica para garantir o sostemento e a mellora da competitividade do sector agroalimentario, elementos esenciais para manter a poboación, o emprego e a actividade económica nas zonas rurais.

O obxectivo principal deste proxecto é dotar ao territorio rural da seguridade xurídica necesaria no ámbito inmobiliario para fomentar o desenvolvemento sustentable en municipios con problemas de despoboamento. Mediante actuacións para facilitar aos veciños a correcta descrición dos seus inmobles no Catastro e iniciar, no seu caso, os trámites para a obtención dos títulos ante notario e a posterior inscrición no Rexistro da Propiedade, coa súa xeorreferenciación. Trátase de axudar aos territorios da España rural, que sofren o devastador efecto do despoboamento demográfico e a perda de bens e servizos, onde as propiedades se abandonan e esquecen. Nestes ámbitos rurais resulta de gran importancia actualizar o Catastro de forma coordinada co Rexistro da Propiedade, garantindo entre ambas as institucións a actualización da delimitación gráfica dos inmobles.

O concello de Muras foi un dos 23 municipios escollidos de toda España, e o único de Galicia. Coa súa posta en marcha, ademais da actualización catastral que agora se pon en marcha, nunha fase posterior facilitarase ás persoas con propiedades en Muras a súa inscrición no Rexistro da Propiedade resolvendo os problemas xerados polo mantemento de persoas xa falecidas como titulares catastrais ou mesmo a existencia de bens de titularidade descoñecida.

A subdelegada agradeceu ao Ministerio de Facenda a elección de Muras para este proxecto pioneiro e destacou a fundamental colaboración institucional para levalo a cabo, pois os concellos son actores imprescindibles para o éxito do proxecto. Para dar a coñecer a posta en marcha do proxecto A_Predio, a Xerencia do Catastro de Lugo organizou a charla celebrada hoxe e tamén enviou máis de 5.000 cartas informativas a titulares de 21.570 parcelas catastrais. Pola súa banda, o alcalde ditou un bando informativo e colabora en todo o procedemento.