José Miñones destaca que o Goberno mellorará as cualidades profesionais de máis de 9.000 persoas en Galicia cunha inxección de 5 millóns de euros

José Miñones destaca que o Goberno mellorará as cualidades profesionais de máis de 9.000 persoas en Galicia cunha inxección de 5 millóns de euros

26/04/2022

José Miñones destaca que o Goberno mellorará as cualidades profesionais de máis de 9.000 persoas en Galicia cunha inxección de 5 millóns de euros


O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, destacou que o Goberno destinará 5 millóns de euros para impulsar a cualificación e recualificación profesional de máis de 9.000 persoas en Galicia. Este acordo foi aprobado hoxe polo Consello de Ministros, a proposta do Ministerio de Educación e Formación Profesional, e materializa a distribución de fondos para a formación de traballadores e desempregados do Compoñente 20 do Plan de Recuperación, Transformación e *Resiliencia.

En concreto, o Goberno transferirá a Galicia un total de 5.088.688,32 euros para formación modular, que se destinará á cualificación e recualificación (*reskilling e *upskilling) da poboación activa, “de forma que os traballadores e desempregados vexan mellorada a súa empregabilidade, o que lles permitirá acceder en mellores condicións ao mercado de traballo”, subliñou o delegado.

Oferta formativa

Esta oferta de cualificación profesional impartirase a través dun módulo de entre 30 e 60 horas, ampliable a 15 horas prácticas, e estará orientada ao once sectores identificados como estratéxicos no Plan de Modernización da Formación Profesional, ao coidado das persoas e ás zonas en risco de despoboamento.

A formación estará vinculada ao Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais e ademais, poderá ser *acreditable, ao formar parte dun módulo dun título de Formación Profesional ou dun certificado de profesionalidade. Desta forma, estará recollida no Grao A, as de menor tamaño, da nova estrutura da oferta formativa fixada pola Lei Orgánica de Ordenación e Integración da Formación Profesional, xa en vigor.

A distribución de fondos aprobada este martes polo Consello de Ministros terá que recibir o visto e prace definitivo na Conferencia Sectorial do Sistema de Cualificacións e Formación Profesional para o Emprego do Ministerio de Educación e Formación Profesional.