José Miñones convida as institucións e empresas galegas a beneficiarse dos 9 millóns de euros da próxima liña de achegas para proxectos audiovisuais

José Miñones convida as institucións e empresas galegas a beneficiarse dos 9 millóns de euros da próxima liña de achegas para proxectos audiovisuais

07/01/2022

O importe máximo para cada entidade ascende a 500.000 euros e a convocatoria estará aberta desde o 14 de febreiro

A tipoloxía de proxectos audiovisuais engloba curtametraxes, longametraxes, series, narrativas inmersivas e de realidade virtual, así como outros contidos audiovisuais e de carácter dixital fundamentalmente narrativos

Esta liña de achegas está enmarcada no Plan de Recuperación, Transformación e *Resiliencia


O delegado do Goberno, José Miñones, convidou hoxe as institucións e empresas galegas a beneficiarse dos 9 millóns de euros da próxima liña de achegas para proxectos audiovisuais. O obxectivo da convocatoria son os laboratorios e incubadoras de creación e desenvolvemento de proxectos.

José Miñones explicou que o Ministerio de Cultura e Deporte, a través do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais ( *ICAA), convocou a nova liña de Axudas para laboratorios e incubadoras de creación e desenvolvemento de proxectos audiovisuais a celebrarse en España en 2022 e 2023.

O orzamento total da convocatoria ascende a 9 millóns de euros. É a primeira liña que lanza o *ICAA como parte do Plan de Recuperación, Transformación e *Resiliencia. José Miñones destaca a importancia desta achega dentro do forte compromiso do Ministro de Cultura, *Miquel *Iceta, por Galicia. O traballo abarca varias áreas fundamentais, entre as que destaca o Xacobeo. En referencia ao Xacobeo, o delegado lembrou que o Goberno mobilizou 80 millóns de euros ata finais do ano pasado para apoiar o desenvolvemento deste acontecemento en Galicia.

Esta nova liña de axudas foi deseñada para impulsar iniciativas orientadas a incrementar a profesionalización das fases de creación e desenvolvemento de proxectos audiovisuais, sen límites en canto a formatos, a través da innovación nas narrativas, a adquisición de habilidades emprendedoras, a concienciación sobre a importancia de traballar na mercadotecnia, promoción e creación de audiencia desde as fases previas da produción e a *vertebración de redes dentro do sector audiovisual.

Ademais, estas axudas promoverán que se aproveiten ao máximo as oportunidades dos procesos de dixitalización, incremente a coprodución internacional, acelere a incorporación de máis mulleres e mozas á actividade do sector para salvar a brecha de xénero e xeracional, e integre un modelo de desenvolvemento sustentable na actividade audiovisual.

Ao mesmo tempo, a execución destes investimentos contribuirá a desenvolver obxectivos orientados á profesionalización e renovación da industria audiovisual, fomentando o uso de ferramentas e recursos innovadores en cuestións como o financiamento e o desenvolvemento de audiencias ao longo das distintas etapas do proceso creativo contribuíndo, así, á transformación dixital do sector para favorecer, desde a creación, modelos de produción máis sustentables e eficientes.

A tipoloxía de proxectos audiovisuais engloba curtametraxes, longametraxes, series, narrativas inmersivas e de realidade virtual, así como outros contidos audiovisuais e de carácter dixital fundamentalmente narrativos, excepto videoxogos.

Poderán ser beneficiarias as comunidades autónomas e os organismos e entidades delas dependentes, as entidades públicas que teñan a consideración de corporacións locais e os organismos e entidades delas dependentes, e as persoas xurídicas con residencia legal ou establecemento en España no momento da percepción efectiva da axuda.

As solicitudes poderanse presentar desde o 14 de febreiro ata o 8 de marzo a través da Sede electrónica do Ministerio de Cultura e Deporte.