*Maica *Larriba anuncia que Costas autoriza a creación do parque efémero de Praceres promovido polo *Concello de Pontevedra

30/12/2021

A actuación proposta planea a restauración paisaxística dunha zona actualmente degradada para destinala ao uso público, xeral e gratuíto, compatible cos usos comúns previstos na Lei de costas

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, *Maica *Larriba, anunciou esta mañá que o Servizo Provincial de costas vén de autorizar ao Concello de Pontevedra a acometer os traballos de restauración ambiental e paisaxística da zona de dominio público marítimo terrestre en Praceres para a creación dun parque efémero.

Segundo figura no proxecto remitido ao Servizo Provincial de costas, o novo parque de Praceres, situado nos terreos anexos á depuradora, ocupará unha extensión de 17.210 *m&*sup2; e incluirá un paseo circundante, con zonas de estar asociadas, e unha gran zona verde no seu núcleo central, delimitada por árbores e destinada á práctica de deportes colectivos e outras actividades ao aire libre. A intervención persegue minimizar os impactos visuais presentes nas proximidades, actualmente en estado de abandono, así como integrar o parque no tecido urbano.

A proposta, tal e como explicou a subdelegada do Goberno, “propón a restauración paisaxística dunha zona actualmente degradada para destinala ao uso público, xeral e gratuíto, compatible cos usos comúns previstos no artigo 31 da Lei de costas”.

El proyecto recibió también el informe favorable de la Dirección General de Ordenación del Territorio Urbanismo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia.

No entanto, *Maica *Larriba explicou que se trata dunha autorización temporal, “e que por tanto podería ser revogada pola Administración Xeral do Estado en calquera momento impedísese a súa utilización para actividades de maior interese público, ou menoscabase o uso público, ou resultase incompatible coa normativa aprobada con posterioridade”.