O Ministerio de Transportes destina máis de medio millón de euros ás Pontes, Santiago e A Coruña para a elaboración de plans piloto de rexeneración e rehabilitación urbana

20/12/2021

As axudas do Goberno están orientadas cara ao desenvolvemento dos *denonimados Plans de Acción Local da Axenda Urbana Española


O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Rexeneración Urbana concedeu axudas por un importe total de 550.000 euros aos concellos da Coruña, Santiago e As Pontes para a elaboración de plans pilotos para a rehabilitación urbana.

As axudas forman parte da convocatoria para a elaboración de proxectos piloto de Plans de Acción Local da Axenda Urbana Española (*AUE). Este programa de axudas, dotado cun orzamento de 20 millóns de euros, cofinancia a elaboración dos #este proxectos pola súa contribución aos obxectivos, a metodoloxía e o enfoque transversal, estratéxico e integrado da Axenda Urbana.

As axudas de 20 millóns adxudicáronse a 111 municipios de diferente tamaño e poboación, a sete deputacións provinciais, un *Consell insular e dúas agrupacións de municipios. En total foron elixidos 121 propostas das 233 que se presentaron á convocatoria publicada no BOE do 13 de setembro. Todas as propostas mostraron o papel *ejemplarizante e a experiencia transmisible e *exportable a outras entidades locais que poden achegar os seus proxectos piloto de implementación da Axenda Urbana Española.

Desta maneira, o tres concellos da provincia coruñesa converteranse nunha referencia tanto a nivel galego como estatal para o desenvolvemento de iniciativas de rexeneración e rehabilitación urbana. No caso das Pontes,son 100.000 euros os concedidos, dentro do grupo de municipios con poboación entre 5.001 e 20.000 habitantes.

Santiago disporá de 200.000 euros para o desenvolvemento do seu proxecto piloto, estando incluído no segmento de municipios de entre 50.001 e 100.000 habitantes; mentres que A Coruña contará con 250.000 euros para a redacción do seu proxecto, enmarcado dentro dos concellos de entre 100.001 e 300.000 habitantes.

Xunto ao tres *concellos coruñeses o Ministerio de Transportes concedeu subvencións a outro catro concellos galegos: o lucense Paradela, e Tui, Lalín e Vigo, da provincia de Pontevedra.  

La convocatoria de estas ayudas se encuadra dentro de los programas del Plan de Recuperacion, Transformación y Resiliencia, de tal manera que está recogida en la inversión 6 del componente 2, correspondiente a la Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana.

Todos os proxectos piloto, que deberán estar finalizados antes de setembro de 2022, van a *visibilizar desde o ámbito local todo o potencial que ten a Axenda Urbana Española para traballar nas áreas urbanas de todos os tamaños, de maneira transversal e integrada, con visión estratéxica e a través dun modelo de gobernación que garante a participación cidadá.

A elaboración destes plans supón, ademais dunha planificación integrada e integral, un instrumento previo para contribuír de forma significativa a mitigar o cambio climático e fundamental para localizar os proxectos específicos como a rehabilitación enerxética do parque *edificatorio tanto público como privado.

Esta convocatoria contribúe aos obxectivos do Plan de Recuperación, Transformación e *Resiliencia ao impulsar a planificación estratéxica, integrada e integral das áreas urbanas, perseguindo os obxectivos de sustentabilidade social, económica e #ambiental.