José Miñones anuncia máis de 4,2 millóns de euros para asegurar a accesibilidade á vivenda de persoas maiores, con discapacidade e/ou en situación de dependencia en Galicia

13/12/2021

O Goberno aproba un Real Decreto que regula a concesión directa de subvencións ás comunidades autónomas para garantir a accesibilidade universal da vivenda destes colectivos vulnerables

Miñones destaca a importancia desta medida social para facilitar a calidade de vida e evitar o desarraigamento destas persoas


O Goberno aproba un Real Decreto que regula a concesión directa de subvencións ás comunidades autónomas para garantir a accesibilidade universal da vivenda destes colectivos vulnerables

Miñones destaca a importancia desta medida social para facilitar a calidade de vida e evitar o desarraigamento destas persoas

O delegado do Goberno, José Miñones, destacou hoxe o importante avance en materia social que supón a aprobación de máis de 4,2 millóns de euros por parte do Goberno para asegurar en Galicia a accesibilidade universal á vivenda a persoas maiores, con discapacidade e/ou en situación de dependencia.

 José Miñones explicou que o Goberno materializa así unha nova medida social de moito impacto para Galicia, dado o envellecemento da poboación, pois se trata de facilitar a calidade de vida dun colectivo de persoas vulnerable que, en moitos casos, reside en vivendas carentes das necesarias medidas de accesibilidade. Axúdase así a que poidan continuar vivindo no seu domicilio en condicións dignas e evitar o desarraigamento que supón o traslado a unha institución.

Os fondos habilitados polo Goberno dentro do Plan de Recuperación, Transformación e *Resiliencia foron aprobados xa polo Consello de Ministros, a través dun Real Decreto polo que se regula a concesión directa de subvencións ás comunidades autónomas. En total son 50 millóns de euros para o desenvolvemento de actuacións do investimento “Novos proxectos territoriais para asegurar a accesibilidade universal á vivenda a persoas maiores, con discapacidade e/ou en situación de dependencia”.

 As administracións beneficiarias, en coordinación coa Secretaría de Estado de Dereitos Sociais, desenvolverán actuacións tanto de accesibilidade universal mediante axudas a particulares e comunidades de propietarias e propietarios, como actuacións de accesibilidade no interior das vivendas, entre outras.

A pandemia da Covid-19 situou nunha posición de extrema gravidade a 100.000 persoas maiores, con discapacidade e/ou  en situación de dependencia, que viven en comunidades de propietarios, carentes de medidas de accesibilidade para saír a un centro de día, a dar un paseo ou ir a un hospital.

Ademais, moitas destas vivendas carecen dunha ducha adaptada. Factores que lles obrigan a vivir nunha situación de precariedade, inseguridade e *insalubridad, obrigándoas, en moitos casos, a ter que abandonar as súas casas, os seus pobos ou os seus barrios, á marxe da súa vontade, para vivir nunha contorna institucionalizada, por unha situación evitable.

Este Real Decreto conecta igualmente coa consecución da reforma que pretende impulsar cambios no modelo de apoios e coidados de longa duración, promovendo unha Estratexia Nacional de *Desinstitucionalización e a implantación dun modelo de Atención Centrada na Persoa.