A DXT inicia hoxe unha campaña especial de vixilancia do transporte escolar nas estradas de Galicia

13/12/2021

Trátase dunha campaña de especial transcendencia en Galicia, ao ser a comunidade con maior número de rutas escolares de España

Na campaña equivalente de control de transporte escolar realizada en febreiro deste ano foron controlados 465 vehículos deste tipo, chegando a formularse 338 denuncias a 199 autobuses

O 90% dos accidentes que se producen durante transpórteo escolar teñen lugar no momento de subir ou baixar do vehículo


A Delegación do Goberno en Galicia informa o inicio dunha campaña especial de control do transporte escolar. Esta campaña de vixilancia comeza hoxe, luns, e estenderase ata o vindeiro venres, día 17. Durante estas xornadas, e baixo a coordinación da Dirección Xeral de Tráfico (DXT), os axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil e as policías locais que se somen comprobarán que, tanto autobuses como condutores, cumpran coa normativa establecida na materia, que inclúe, entre outras obrigas, a necesidade de que os menores vaian acompañados por unha persoa debidamente cualificada nos desprazamentos.

Esta campaña ten unha especial transcendencia en Galicia debido á gran extensión de rutas de transporte escolar existentes na Comunidade. Galicia é a comunidade española con máis rutas de transporte escolar, entre os públicos e os contratados en todos os niveis educativos. Segundo os datos das autoridades educativas, en cada curso académico préstase servizo de transporte escolar a máis de 95.000 alumnas e alumnos de preto de 900 centros educativos públicos, concertados e privados de toda Galicia.

Aínda que a vixilancia por parte da Agrupación de Tráfico da Garda Civil é permanente, esta semana intensificaranse os controis preventivos, especialmente en estradas convencionais e en vías urbanas. O obxectivo é concienciar a pais, responsables educativos e condutores de autobuses da necesidade de cumprir as normas establecidas con respecto a este tipo de transporte.

Realizaranse controis de carácter administrativo sobre as autorizacións e documentos que deben ter #este vehículos para a correcta prestación do servizo. Tamén se verificará que as condicións técnicas e elementos de seguridade do vehículo son os que esixe a normativa, así como os requisitos especiais que debe cumprir o propio condutor, como son o permiso de condución e os tempos de descanso. Entre as condicións de seguridade que deben cumprir todos os transportes escolares, estipúlase a antigüidade máxima dos vehículos destinados a este tipo de pasaxeiros, o seguro de responsabilidade civil ilimitado ou a obrigatoriedade de levar o sinal de transporte escolar.

Seguridade e menores

#De acordo con as estatísticas da DXT, o 90% dos accidentes que se producen durante o transporte escolar ten lugar no momento de subir ou baixar do vehículo, ou xusto nos instantes inmediatos e, en moitos casos, trátase de atropelos causados por unha distracción do menor, do condutor do transporte escolar ou dos acompañantes.

Resultado da campaña anterior

Na campaña equivalente de control de transporte escolar realizada por estas datas no ano pasado foron controlados 465 vehículos deste tipo, chegando a formularse 338 denuncias a 199 autobuses.

As irregularidades administrativas son as que maior número de denuncias xeraron. Por exemplo, non dispor da autorización especial para realizar transporte escolar supuxo a interposición de 101 denuncias, practicamente una de cada tres. Séguenlle en relevancia as irregularidades co seguro de responsabilidade ilimitada que esixe este tipo de transporte, con 74 sancións. Ademais, 28 vehículos controlados non levaban o correspondente sinal V-10 de transporte escolar.