Diru-sarrerak sortzen dituzten Proiektuei buruzko informazioa.

Egiaztapen gisa esleiturik dituen eginkizunak, kudeaketa-erakundeak Erakunde Arteko zuzendaritza nagusiak, autonomia-erkidegoek eta toki-erakundeek dituzten Eskumenak koordinatzen, behartuta dago urteko (55. artikulua aplikazio osoa bermatzeko Araudia (EE), 2006ko uztailaren 11ko 1083/2006 del Consejo, diru-sarrerak dakartzaten Proiektu berri.
Ildo horretan, batzordearen erabakiak 2013ko martxoaren 20koa, ixteari buruzko arauak onartzeari buruzko programa eragileak (laguntza jasotzeko hartutako eskualdeen garapenerako europako funtsari, europako gizarte funtsari eta kohesio funtsari (2007-2013) ezartzen duenez, kudeaketa-erakundeak eskubide horiek duten eragina kalkulatu behar du proiektuak (atala. 3,7).
Gune honen xede nagusia da erakundeek esku uztea, gai honi buruzko zenbait orientabide, behar izanez gero, laguntzeko eska daitekeen informazioa eskuratzea eta kudeatzea, bitarteko organismoak.

Eskatutako dokumentazioa, bitarteko organismoak

Inprimakiak deskargatzea:

  • I: informazioa(“ hartzen jardun dezaten.- proiektuaren diru-sarrera ez(RDC ondorioetarako ” (55. artikulua).
  • 2. Txostena:(“ hartzen jardun dezaten.- proiektuaren diru-sarrera, guztira milioi bat euroko zenbatekoa gainditu gabe”).
  • Eredua III. txostena(“ hartzen jardun dezaten.- proiektuaren diru-sarrera, diru-sarrerak edo txikiagoak sortzen dituzte ustiapen-kostuak berdinak dira.”).
  • 4. Txostena:(“ hartzen jardun dezaten.- proiektuaren sarrera”).

OHIKO KONTSULTAK MÁS- Kasu praktikoak defizita kalkulatzea


Informazio gehiago

gestionfeder@seap.minhap.es