Ministroen kontseiluaren erabakia, abuztuaren 24koa 2021/

HARTUTAKO NEURRIAK

Izendatzen duen erabakia autonomia-erkidegoek andaluzian, aragoin, kanariak, Castilla-la Orban, gaztela eta leon, katalunia, Valentziako Erkidegoa, Extremadura, balear uharteak, errioxa, madril, nafarroa eta asturiasko printzerria "babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu" ondorioz, baso-suteak eta beste zenbait fenomeno gehituz.

A aurre egiteko asmotan diren kalte pertsonal eta materialak, 24. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz sortutako 17/2015 legea, uztailaren 9koa, babes zibileko Sistema nazionalaren zehazten du, aipatutako erabakiak zenbait neurri hartu dira hauek, Tokiko Ekonomia-Lankidetza:

"Laugarrena. Udal-azpiegituretan izandako kalteak eta bide-sarea" probintzia

Egiten dituzten proiektuei, udalen uharteetako kabildoak eta kontseiluak, probintzietako diputazioek probintzia bakarrekoak edo autonomia erkidego, eskualdeak eta udal mankomunitateek eta biztanle-guneek, konponketa-obrak edo azpiegitura, ekipamendu edo instalazio eta udal-titulartasuna duten zerbitzuak barne 7/85 legearen 25.2 artikuluan, apirilaren 2koa, toki erregimeneko oinarriak erregulatzen dituena, bide-sarearen eta probintziako diputazioen, uharteetako kabildoak eta kontseiluak edo autonomia-erkidegoetako probintzia bakarrekoak aplikatuko zaie presako izapidegintza aplikatzekoak, eta laguntza ematen ahalko zaie, kostuaren% 50 laguntza hauetatik kanpo egindako lanen, toki-erakundearen baliabide propioekin, bai material, makineria edo pertsonala.

TOKI-ERAKUNDEEI DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA

Martxoaren 30eko ebazpena estatu idazkaritzaren 2022 lurralde politikarako, diru-laguntzak emateko deialdia onartzen duena udal-azpiegituretan izandako kalteak eta bide-sarea, eta probintziako edo uharteko aurreikusitako ministro kontseiluaren erabakia, 1995eko abuztuaren 2021 jo da, autonomia-erkidego bati baino gehiagori "babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu" argitaratutako.boen egindako agizko batzarran hartu zituen erabakien laburpenaeguneko 2022/04/02.

INFORMAZIO-OHARRA

Informazio-oharraburuzko eskaera egiteko prozedura.

IRUDI INSTITUZIONALA(PUBLIZITATE-NEURRIAK)

Informazio praktikoairudi instituzionalaaipamena egiteko obrak finantzatzeko, estatuko administrazio orokorrak barruan publizitatea eta komunikazioa.

DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEKO EBAZPENA

(BOE, 2022/08/16) abuztuaren 11ko ebazpenaren 2022koestatu idazkaritzaren, lurralde politika, erabakitzen duen diru laguntzen banaketa egiteko udal azpiegituretan izandako kalteengatik eta bide-sarea eta probintziako edo uharteko, ministro kontseiluaren akordioan aurreikusten 2021 abuztuaren 24ko jo da, autonomia-erkidego bati baino gehiagori « babes zibileko larrialdi batean larri kaltetutako eremu »

Informazio interesgarria:

12. Artikuluan ezarritako arabera HAP/196/2015 agindua, urtarrilaren 21ekoa, diru-laguntzen oinarri arautzaileak onartzen dituena, bai eta zortzigarren atalean, deialdiari buruzko ebazpena gehienez ere hiru hilabeteko epean, ebazpena ehaan argitaratu eta diru-laguntzak esleitzeko « estatuko aldizkari ofizialean », entitate onuradunek (probintziako diputazioak edo toki-entitate baliokideek) ministerioari bidali behar dute lurralde politika, aplikazio informatikoaren bitartez ziurtagiria AURA, bakoitzaren adjudikazio-beharreko obra proiektuak dagokien diru-laguntza eman beharko du ziurtagiri hori, esleitu zaio. den dokumentazioa aurkeztu dutenak eta aldez aurretik ejecutoras erakundeek obrak (hau da, erakundeek diru-laguntza eskatu zuten).

Horretarako, probintziako diputazioek edo toki-entitate baliokideek, erakunde onuradunak, ezin izango du jarraibide zehaztu diren epea eta modua erakunde ejecutoras bidali behar dute die beharrezkoa duten informazio betebeharrak betetzen direla ziurtatzeko agindutik eratorritako HAP/196/2015, urtarrilaren 21ekoa, eta deialdia.

Esleipen-ziurtagiria ematen ez bada adierazitako epean eta moduan, deialdian ezarritako eskubidea galtzea ekarriko esleitu zaion diru-laguntzari buruzko kasuan kasuko proiektu.

ADIERAZLEAK
Kodea Adierazlearen izena (neurri-unitatea) Balioa
P01 Proiektu horietarako diru-laguntza eskatu dela eta (zenbakia) 109
P02 Finantzatutako proiektuak benetan (kopurua) 76
P03 Toki-erakundeak onurak jaso dituzten diru-laguntzak (kopurua) 43
P04 Izandakoa biztanleria diru-laguntzak (biztanle) 382.640
P05 Emandako diru-laguntzen zenbatekoa (euro) 2.406.551,85 €(P01) aurkeztu diren proiektuen kopurua diru-laguntzak emateko prozedura.

(P02) proiektu-kopurua eman zaizkien finantzaketa (erabat edo zati batean).

(P03) toki entitate bat edo gehiago dituzten proiektuak finantzaketa esleitu.

(P04) finantzatutako proiektuak dituzten udalerrietako biztanleriaren. Ateratako datuak biztanle kopuru ofizialen. edo probintziako aldundiari antzeko erakunde sustatzailea da kontuan, probintziako biztanleen kanpo bat (ez da sartu egingo duen probintzia hori finantzatutako proiektuak).

(P05) dauden diru laguntzen guztizko zenbatekoa ministerioak esleitutako prozeduran.