Valentziako Erkidegoa

Bitariko Batzordeak otsailaren 21ean eratu Zuen Valenciana-Estado batzordeak 2001eko uztailaren 10ean eta 2019 gertatu.

Bost kidek osatzen dute, eta bakoitzak bileretara joan daitezke kargu ministerioetako sailetako aztertu beharreko gaien arabera. Batzordeburua, edo administrazioak gauzatzen da (Estatuko autonomia-erkidegoak txandakatuz. ordezkari Bakoitzak Erabateko laguntza izango du.

Funtzionamendu arauetan aurreikusitako eginkizunak dira onartutako 2019: otsailaren 21era

  • Ekintza planak bultzatzea eta garapenerako politika erkideen eta, hala dagokionean, beharrezkoak diren lankidetza hitzarmenak sinatzea.
  • Mekanismoak diseinatu, egin dezakeen arloetan elkarlanean aritzea, bi administrazioek.
  • Gatazkak saihesteko tresnak izan bi administrazioen artean.
  • Bi aldeei interesatzen zaizkien arazoei konponbide proposamenak hartu, bere eskumeneko gaietan.
  • Bi aldeek bereziki eragiten dieten gaiak ere aztertu eta, bidezko asmoa prozesutik kanpo betetzea xede duten eskumen gatazka konpontzen saiatzea edo ez.

Funtzionamendu-arauak