Navarra

Hizkuntzei buruzko xedapenak, nafarroako foru eraentza berrezarri eta hobetzeari buruzko lege organikoan alegia.9. Artikulua1. Nafarroako hizkuntza ofiziala Gaztelania da.2. Halaber, Euskara hizkuntza ofiziala da nafarroako eremu euskaldunetan.Foru-lege batek eremu horiek zehaztuko ditu, euskararen erabilera ofiziala erregulatuko du eta urteko, legediaren esparruan (Egoera orokorra, hizkuntza hori irakatsi du.