Kontseiluaren osaketa 2000.

Hizkuntza ofizialen Kontseilua izango da estatuko idazkaritzaren titularra administrazio publikoetan.
- Lehendakariordetzak dituen Eskumenak koordinatzeko zuzendaritza nagusiko titularrak Eta CC.AA. EE.LL, estatu idazkaritzaren Administrazio publikoak.
Kontseiluko kide da, bestalde, ordezkari bat, zuzendari nagusiaren maila du, eta ministro sail bakoitzak.
Kontseiluaren Idazkaritzako titularra da (hizkuntzak, hizkuntza ofizialen bulegoari egindako. idazkaria bileretara joango da (Aholkua, hitzarekin baina botorik gabe.